Enea Serwis

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES).

Tematy poruszone podczas spotkania:

1. Podsumowanie akcji przeszeregowań. Mimo zapisów w porozumieniu płacowym, nie wszyscy przełożeni poinformowali swoich pracowników o sposobie rozdysponowania kwoty uznaniowej. Po dyskusji w tym temacie strona związkowa złożyła wniosek szczegółowego rozliczenia kwot podwyżki uznaniowej w rozbiciu na Oddziały i przedziały kwotowe (0-10, 10-20, 30-50, 50-100,100-150, 150-200 zł.). Dane takie zostaną przesłane stronie związkowej.

2. Tabela płac zasadniczych na 2017 r. Przygotowane przez zarząd propozycje nie spełniały podstawowego warunku zawartego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP)- płaca minimalna w najniższej kategorii nie może być niższa od minimalnej płacy -2000 zł. Obowiązującą tabelą w ES jest tabela z 2013 r. Chcąc realizować wcześniej wymieniony warunek tabelę płac należałoby podwyższyć o ponad 20 %, a to zdaniem zarządu jest nie do udźwignięcia przez Spółkę. Ostatecznie nie udało się uzgodnić tabeli płac zasadniczych. Powołano zespół, który opracuje nowe zasady budowy tabeli płac zasadniczych. Wymagać to będzie zmian w ZUZP.

3.Podsumowanie Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). W  Spółce 19 osób zgłosiło wolę skorzystania z oferty pracodawcy. Rozpatrzono 15 wniosków (4 miały błędy formalne), zgodę otrzymało 6 osób ( pion wsparcia).

4. Dziesiąta rocznica połączenia Energobudów. We wrześniu planowane są imprezy rocznicowe.

5.Premia kwartalna. W uzgodnieniu z zainteresowanymi Pracownikami nastąpi włączenie tego składnika do płacy zasadniczej. Dotyczy to Oddziałów w Lesznie, Poznaniu i Gnieźnie.

6.Rozliczenie funduszu płac za I kwartał. Pracodawca prześle stronie związkowej taki dokument.

7. Dodatki  do płacy zasadniczej nie są naliczane we wszystkich Oddziałach (np. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych). Aktualnie trwa przeszkalanie osób wypełniających karty pracy.

8.Odzież służbowa dla kadry inżynieryjno-technicznej. Jeden wzór odzieży-ocieplana kurtka nie nadaje się do stosowania w sezonie letnim. Dyrektorzy Oddziałów mają załatwić ten temat.

9.Badania okresowe realizowane w ramach współpracy z PZU.  Wybór najtańszych przychodni znacznie pogorszył zakres i jakość badań profilaktycznych.  Strona związkowa i pracodawcy podejmie działania w celu zmiany tej sytuacji.

za stroną

NSZZ „S” Gorzów

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Nie masz uprawnien do przeglądania i dodawania komentarzy