Posiedzenie Rady Sekcji


W Katowicach spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE).

 

 

 

 

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek. Przewodniczący przekazał informacje o narastających problemach w poszczególnych branżach i o powrocie dobrze nam znanego dialogu pozorowanego.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania pisma do Premier RP z żądaniem pilnego spotkania. Problemy jakie powstały za rządów PO w większości nie zostały rozwiązane. Nadal spotykamy się ze źle zarządzanymi przedsiębiorstwami, a postulaty z jakimi zgłaszają się związki zawodowe do zarządów nie brane są pod uwagę.

Podczas spotkania poruszono również kwestię dokapitalizowania przez energetykę polskiego górnictwa. K. Grajcarek podkreślał, że wokół tego tematu krążą różnego rodzaju informacje i trzeba je szczegółowo analizować żeby nie powstawały oskarżenia, które są wykorzystywane przez pracodawców w rozmowach płacowych w energetyce. Na posiedzeniu KSE omawiano również z jakimi problemami borykają się członkowie w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej (ZTdsBE). Obietnice jakie zostały złożone na pierwszym posiedzeniu ZTdsBE przez stronę rządową w zespole nie są realizowane. Dialog pozorowany, brak związku pracodawców jako strona zespołu, trudności w rozmowach o Ponad Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, prześladowanie członków związku- to niektóre z postulatów jakie będziemy chcieli poruszyć na spotkaniu z Panią Premier RP. Mamy nadzieję, że nasze zgłaszane problemy i uwagi zostaną rozwiązane przy stole i nie będziemy zmuszeni do podejmowania innych form nacisku skoro nadeszła dobra zmiana.

Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Nie masz uprawnien do przeglądania i dodawania komentarzy