Spotkanie kwartalnwe w ENEA S.A.

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Na spotkanie stawił cały zarząd.

Tematyka spotkania:

1.„Budujemy innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną, zdolną sprostać wymaganiom rynku w perspektywie do 2030 r.”-zagajenie prezesa M. Kowalika.  Budowanie innowacyjnej grupy musi być powiązane z dobrymi wynikami finansowymi- takie są oczekiwania akcjonariuszy.

2.Prezes M. Frantzkowiak przedstawił wyniki Grupy w rozbiciu na poszczególne segmenty. Zaznaczył ,że wyniki są dobre ale perspektywy na następne okresy nienajlepsze. Strona społeczna podkreśliła , że wyniki  są lepsze od oczekiwań rynku- 321 mln zł zysku netto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Budujemy optymalny model funkcjonalny, który umocni pozycję grupy na rynku”- prezes Kowalik przedstawił ogólnie znane plany rozwoju grupy :-dokończenie budowy nowego bloku w Kozienicach,-modernizacja majątku sieciowego, -elektromobilność.  Uwypuklił  atrakcyjne warunki zakupy Elektrownii Połaniec oraz wpływ tego zakupu dla przyszłości Grupy

4.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP). Przestawiono poszczególne etapy programu. Program zatrzymał się na pierwszym etapie –Programie Dobrowolnych Odejść (PDO). Strona pracodawcy podkreśliła , że w kilku spółkach wola rozstania z  GK Enea (PDO) przerosła ich oczekiwania. Wprowadzenie kolejnych etapów wymagać będzie między innymi zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Nie ma nawet projektów takich zmian i pomysłu jak to zrobić. Wywołana tematyka wprowadziła nerwową atmosferę. Strona społeczna podkreśliła, że obawy związane z realizacją PZP się potwierdziły –głównym celem programu było ograniczenie zatrudnienia, to jest uruchomienie kolejnego PDO. Przyjęty stopień odtworzenia ustalony na szczeblu korporacyjnym 2 do 1 jasno na to wskazuje. Prezes Kowalik, poinformował ,że nie było żadnych ustaleń korporacyjnych w tym temacie. Podobno każda spółka sama ustala stopień odtworzenia stanowisk…Czwarty już PDO został bardzo źle przeprowadzony. Pozbywamy się wielu fachowców nie mając pewności, że z rynku pozyskamy ich następców. Sposób przeprowadzenia tego procesu wzbudził wiele uwag,  kontrowersji i odwołań. Osoby chore, które zasługiwały na pomoc i nie dostały takiej pomocy-odrzucono ich podania o PDO. Fatalne przeprowadzenie całego procesu obciąża służby kierujące pionem HR. Nie są to jedyne uwagi do sposobu kierowania tą komórką. Diagnoza strony społecznej – obszar HR źle działa. Jedna z organizacji związkowych zgłosiła wotum nieufności dla Dyrektor HR- Ewy Skrzyńskiej.

Tematy zgłoszone przez stronę związkową:

5.Ocena dialogu społecznego w GK Enea. Spotkania kwartalne, zmieniły się na półroczne… Jak oceniać taki dialog, skoro na spotkaniu w październiku 2016, ani słowem nie wspomniano o PZP i PDO. Takie postępowanie przypomina nam praktyki POprzednich zarządów –pozorowany dialog.

6.Zespół do spraw Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W tym roku mimo wielu sugestii strony związkowej zespół ani razu się nie spotkał. Tematy do pilnego załatwienia: taryfa pracownicza, aktualizacja związana z  przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, odprawa emerytalna.

7.Identyfikowanie się z grupą.  Polityka prowadzona przez POprzednie zarządy oraz kontynuacja tej linii przez obecny zarząd doprowadziła do sytuacji, że pracownicy chcą uciekać z GK Enea ( przykład ostatni program PDO). Brak ścieżki kariery zawodowej , niskie podwyżki płac –przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą, zła atmosfera w pracy wynikająca z natłoku obowiązków, podejmowanie decyzji przez przełożonych  bez konsultacji, źle działające programy informatyczne, brak jasnej i przejrzystej strategii Grupy- to tylko niektóre przykłady braku identyfikowania się z Grupą  Może sondaż wśród pracowników jak zmienić ta sytuację?

8.Szkolenia. Jakość szkoleń systematycznie się obniża . Przyjęta formuła e-learning nie ma na celu przeszkolenie kogokolwiek z jakiejś dziedziny. Chodzi tylko o odnotowaniu odbytego szkolenia w systemie. Sztuka dla sztuki. Ilość szkoleń e-learning zdecydowanie przewyższa możliwości skupienia się na nich w godzinach pracy.

9.Systemy informatyczne. Zainstalowanie nowych systemów spowodowało znaczne spowolnienie komputerów, wpływa to znacząco na obniżenie efektywnego czasu pracy. Systemy bezpieczeństwa uniemożliwiły odbiór wiadomości z poczty prywatnej. Pracownicy sygnalizując stronie związkowej nieprawidłowości nie chcą wysyłać wiadomości na pocztę służbową (serwery pracodawcy). Prośby o odblokowanie możliwości odbioru poczty prywatnej zgłaszane na serwis desk nie są uwzględniane.  Podobno takie są wymogi bezpieczeństwa, ich celem jest uniemożliwienie ściągania wirusów. Pocztę prywatną odpinając się od systemu i tak odbieramy, taki system bezpieczeństwa niczego nie zabezpiecza.

za stroną NSZZ  Solidarność Gorzów

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Nie masz uprawnien do przeglądania i dodawania komentarzy