Duszpasterstwo

Dnia 26. czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze Założycielskie Zebranie Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” z siedzibą w Szczecinie.

 

Członkowie Stowarzyszenia – licznie zebrani w gościnnych progach parafii p.w. Św. Stanisława Kostki, w obecności duszpasterzy: krajowego i diecezjalnego – wybrali Zarząd Oddziału Terenowego w Szczecinie, oraz przewodniczącą, którą została Urszula Sawińska z Enea Serwis.

Oddział Terenowy „Nazaret” w Szczecinie powstał z potrzeby włączenia się w sposób formalny w pracę i działalność dotychczasowego Krajowego Katolickiego Duszpasterstwa Energetyków, Elektryków i Elektroników „Nazaret” ( m.in. organizatora już XXXII Pielgrzymki energetyków na Jasną Górę), a także w celu integracji pracujących w GK Enea oraz ich rodzin wokół naszej wiary, nauczania Kościoła, przesłania św. Jana Pawła II, działalności i męczeństwa patrona energetyków św. Maksymiliana i bł. ks. Jerzego Popiełuszki…  źródło niewyczerpane!

O samym Oddziale Terenowym, o obszarze działania i zadaniach statutowych wkrótce w zakładce „Duszpasterstwo”.

 Życzymy Zarządowi, członkom Stowarzyszenia, by działalność Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” w Szczecinie przynosiła nam wszystkim, zatrudnionym w GK Enea, obfity plon…!

Zbigniew Pstrągowski

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.