Negocjacje płacowe w ENEA SA

W Enea S.A. odbyła się kolejna tura negocjacji, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w Enea S.A. w 2018 r. Jak powszechnie wiadomo uzgodnienia te mają decydujący wpływ na negocjacje płacowe w pozostałych Spółkach GK Enea. Po ponad dwóch godzinach negocjacji, udało się uzgodnić… termin następnego spotkania -26.02.2018 r.

 

 

Ale po kolei.

Zarząd Enea S.A. podczas negocjacji reprezentowany był przez Piotra Olejniczaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Zbigniewa Piętkę – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. Spotkanie rozpoczął doradca zarządu Bogdan Klepas. Poinformował, że podczas dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać tylko o płacach nie poruszając innych tematów ( podobno był to wniosek jednego ze związkowców).

Strona związkowa nawiązując do ustaleń z 5 lutego 2018 miała otrzymać materiał prezentowany na tym spotkaniu ( rozliczenie płac za 2017 r.) oraz opinię prawną w temacie zał. 16 do ZUZP. Rozliczenie 2017r. mamy otrzymać po tym spotkaniu, a tematu opinii prawnej strona pracodawcy nie pamięta. Nawiązaliśmy też do indywidualnych podwyżek w Enea S.A. w 2017 r.-mieliśmy dostać dane ile osób dostało te podwyżki i jaka była ich skala. Poinformowano nas, że oprócz podwyżek płac zasadniczych uzgodnionych w porozumieniu płacowym- średnio 90 zł. (od 60 do 110 zł),  grupa 19 % Pracowników Enea S.A. otrzymała indywidualne podwyżki w średniej wysokości 800 zł !!! Po tej informacji rozgorzała dyskusja na temat złamania porozumienia płacowego z 2017 r. Dyr. A. Pelczarska próbowała wytłumaczyć takie postępowanie awansami, oraz powstaniem Departamentu Finansowego w Enea S.A. (wcześniej przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych przeniesiono wszystkie służby finansowo- księgowe z GK Enea do Enea Centrum ).

Indywidualne podwyżki oprócz ogólnych przeszeregowań i powrót służb finansowych do spółek GK- naśladownictwo innych spólek GK wskazane.

Wracając do negocjacji płacowych, zarząd zaproponował wyższą o 100 zł. kwotę nagrody jednorazowej (za dobre wyniki w 2017 r.). Strona związkowa kolejny raz podkreśliła, że priorytetem są podwyżki płac zasadniczych. Argumenty :- rynek pracownika-przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą, pozbyliśmy się fachowców-duża kasa poszła na PDO- nie ma kto ich zastąpić,- może mniej sponsoringu gmin i klubów sportowych, a większe podwyżki dla Pracowników.Zarząd uwzględniając te uwagi, dołożył do swojej propozycji z 5 lutego -5 zł.!!!

Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję, która nie spotkała się z akceptacją strony pracodawcy.

za stroną NSZZ „S” Gorzów

Możliwość komentowania jest wyłączona.