ENEA S.A. kolejny akord.

Wypełniając zapisy porozumienia płacowego zawartego w ENEA SA.

Strony doprecyzowały w dniu dzisiejszym sposób rozdysponowania uzgodnionych środków.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Możliwość komentowania jest wyłączona.