Walne zebranie delegatów Krajowej Sekcji Energetyki

W Nałęczowie odbywa się walne zebranie  delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. W przeprowadzonych wyborach przewodniczącym został Marek Boiński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Nałęczowie 59 Delegatów Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE) wybierało władze związkowe na kadencję 2018-2022 r. Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęły zjazd. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek podziękował za 20 lat współpracy-wybiera się na zasłużoną emeryturę. Swoje krótkie wystąpienia mieli również Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Kamiennego Jarosław Grzesik, i Jerzy Moryc Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.

Po wyborze władz Zjazdu oraz przyjęciu uchwał porządkowych, Delegaci wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego KSE Romana Rutkowskiego i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Barbary Wiśniewskiej Bodzioch. Następnie przystąpiono do wyboru władz związku.

W tajnym głosowaniu wybrano:

– Nowym Przewodniczącym KSE został wybrany Marek Boiński Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Poznań.

-Członkami  34 osobowej Rady KSE zostali również przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność Enea:-Krzysztof Nawrocki (Szczecin), -Krzysztof Gonerski (Gorzów Wlkp), Skiba Grzegorz (Bydgoszcz), Robert Jusis (Zielona Góra), Ryszard Gunther (Szczecin), Nejman Tomasz (Poznań), Okorowski Rafał (Zielona Góra).

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została wybrana Barbara Wiśniewska Bodzioch. W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wszedł Mariusz Kępiszak z Gorzowa Wlkp.

-Z 14  wybranych Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 4 wywodzi się z MOZ Solidarność Enea:-  Krzysztof Nawrocki,-Krzysztof Gonerski, Robert Jusis, Marek Boiński.

Delegaci przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przyjęcia zmian do Regulaminu KSE, a druga składki członkowskiej.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.