Archiwum autora: Ryszard Gunther

Kwartalne spotkanie w Operatorze

Zgodnie z przyjętą zasadą ( spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał) zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę społeczną na spotkanie w Poznaniu.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pielgrzymka do Skrzatusza

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Regulamin Pracy Enea S.A. – relacja ze spotkania

Dziś odbyło się spotkanie dotyczące projektu nowego Regulaminu Pracy w Enea S.A. Zakres proponowanych przez Pracodawcę zmian jest faktycznie na tyle duży, że uzasadnionym jest mówić o nowym Regulaminie Pracy, a nie zmianach do istniejącego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Umowa społeczna – pierwsze małe kroki

W poniedziałek 24 września 2018 roku odbyła się kolejna tura negocjacji porozumienia Umowy Społecznej dla GK Enea. W końcu zaczęły pojawiać się pierwsze małe konkrety ze strony Pracodawców.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki (KSE)

18 września 2018 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Regionu (Poznań) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady KSE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

12-14.09.2018 Obradowała KM NSZZ Solidarność

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

11.09.2018 Nie tylko o zmianach struktury organizacyjnej w Operatorze.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

10.09.2018 Negocjacje Umowy Społecznej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Umowa Społeczna c.d.

20.08.2018 Negocjacje nowej Umowy Społecznej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Enea Operator

20.08.2018 W Operatorze o: bonach, umowie o zakazie konkurencji, nowej strukturze organizacyjnej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników