BHP i SIP

Kwoty jednorazowych odszkodowań Pobierz plik

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r

Rozporządzenie Ministra ZdrowiaPobierz plik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Rady MinistrówPobierz plik

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

Społeczna Inspekcja PracyPobierz plik

Społeczna inspekcja pracy - dokument prawny

Ustawa o Społecznej Inspekcji PracyPobierz plik

W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy stanowi się, co następuje...

Porozumienia

Energetyka Szczecińska - ZEW - OświadczenieBrak dostępu

Energetyka Szczecińska - Zespół Elektrowni Wodnych - Oświadczenie

Oświadczenie EWBrak dostępu

Oświadczenie Elektrowni Wodnych, załącznik nr.1 do porozumienia z 29.06.2007 r.

Oświadczenie - JastrowieBrak dostępu

Oświadczenie - Jastrowie, Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 29.06.2007 r.

Pracowniczy Program EmerytalnyBrak dostępu

Dokładny proces wdrożenia zmian organizacyjnych do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Trójstronne Porozumienie ZbioroweBrak dostępu

Trójstronne Porozumienie Zbiorowe o przejściu na Operatora z 29-06-2007r.

Zawiadomienie o przejściuBrak dostępu

Zawiadomienie o przejściu części zakłądu pracy na nowego pracodawcę.

Porozumienie zbioroweBrak dostępu

Porozumienie zbiorowe połączenia Poznań - Szczecin

Załącznik nr.1 do porozumienia Poznań-SzczecinBrak dostępu

Załącznik nr.1 do porozumienia Poznań-Szczecin

Porozumienie ZielonogórskieBrak dostępu

Porozumienie zbiorowe z dnia 18 grudnia 2002 roku w Zielonej Górze oraz aneksu nr. 1 z dnia 25 lutego 2005r.

Stanowisko ze spotkaniaBrak dostępu

2005-11-07 Stanowisko ze spotkania 7-11-05 pracowników Energobud

Uzgodnienia ENERGOBUDBrak dostępu

2010.02.10 Uzgodnienia ENERGOBUD

Pismo do Zarządu ENERGOBUD LesznoBrak dostępu

2010.06.22 Pismo do Zarządu ENERGOBUD Leszno

Energobud szczególna ochronaBrak dostępu

2010.07.21 Energobud szczególna ochrona

Pismo EnergobudBrak dostępu

2010.07.28 Pismo Energobud

Prawo Pracy

Kodeks pracyPobierz plik

Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowychPobierz plik

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) z dnia 23 maja 1991 r.

Ustawa o związkach zawodowychPobierz plik

Ustawa o związkach zawodowych (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) z dnia 23 maja 1991 r.

Statut

Ordynacja wyborczaPobierz plik

Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność

Jednolity tekst statutu NSZZ SOLIDARNOŚĆPobierz plik

Jednolity tekst statutu NSZZ SOLIDARNOŚĆ po wprowadzeniu zmian uchwalonych przez XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

Układ Zbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy PracyBrak dostępu

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Elektrownie Wodne Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w Samociążku 86-010 Koronowo

PowiadomienieBrak dostępu

Powiadomienie o wpisaniu protokółu dodatkowego do ZUZP do rejestru

Operator porozumienie o stosowaniu ZUZPBrak dostępu

Operator porozumienie o stosowaniu ZUZP

Protokół dodatkowy nr 1 2008-12-22Brak dostępu

Protokół dodatkowy nr.1 2008-12-22

Protokół dodatkowy nr 2 2009-02-17Brak dostępu

Protokół dodatkowy nr.2 2009-02-17

Protokół dodaktowy nr 3 2009-02-21Brak dostępu

Protokół dodaktowy nr.3 2009-02-21

Protokół dodaktowy nr 4 2009-02-21Brak dostępu

Protokół dodaktowy nr.4 2009-02-21

Zakładowy Układ Zbiorowy PracyBrak dostępu

Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ENEA spółka akcyjna oraz spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do układu

Zakładowy Układ Zbiorowy PracyBrak dostępu

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ENEA spółka akcyjna oraz spółek zależnych wymienionych w załączniku nr.10 do układu

TaryfikatorBrak dostępu

Taryfikator kwalifikacyjny przedsiębiorstwa usług elektroenergetycznych Bydgoszcz