BHP i SIP

Nowe rozporządzenie ws. bhp Brak dostępu

przy urządzeniach energetycznych

 

Kwoty jednorazowych odszkodowań Pobierz plik

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r

Rozporządzenie Ministra ZdrowiaPobierz plik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Rady MinistrówPobierz plik

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

Społeczna Inspekcja PracyPobierz plik

Społeczna inspekcja pracy - dokument prawny

Ustawa o Społecznej Inspekcji PracyPobierz plik

W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy stanowi się, co następuje...