Dokumenty ENEA Centrum

Tabela Płac

ZUZP

Zakładowy Układ Zbiorowy PracyBrak dostępu

Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ENEA spółka akcyjna oraz spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do układu

PowiadomienieBrak dostępu

Powiadomienie o wpisaniu protokółu dodatkowego do ZUZP do rejestru

Porozumienia

Porozumienie ZielonogórskieBrak dostępu

Porozumienie zbiorowe z dnia 18 grudnia 2002 roku w Zielonej Górze oraz aneksu nr. 1 z dnia 25 lutego 2005r.

Porozumienie płacowe z 14.04.2016

Inne

 

Uzgodnienia z 2012r.

Wystapienie Enea do PIPBrak dostępu

Wystąpienie ENEA do PIP

Do Zarządu Enea w spr PIPBrak dostępu

Pismo do Zarządu ENEA w sprawie wystąpienia do PIP