DOKUMENTY ENERGOMIAR

ZUZP

Porozumienia

Porozumienie ZielonogórskieBrak dostępu

Porozumienie zbiorowe z dnia 18 grudnia 2002 roku w Zielonej Górze oraz aneksu nr. 1 z dnia 25 lutego 2005r.

Porozumienie ZielonogórskieBrak dostępu

Po aneksie nr 1 z 25 lutego 2005r oraz po aneksie nr 2 z 29 czerwca 2007r. i aneksie nr 3 z 23 lipca 2007

Inne

ENERGOMIAR Brak dostępu

Oświadczenie o przystąpieniu jako strona do porozumienia \"Zielonogórskiego\" (Gwarancje zatrudnienia)