17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Odpowiedź Zarządu na zgłoszenie żądania

Zarząd na ręce Związków Zawodowych skierował pismo, które ma być odpowiedzią na zgłoszone żądanie dotyczące wycofania się z uchwały „pionizacyjnej”.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników