5 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wyślij list do Premiera – podpisz petycję!

DO: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

Proszę o wstrzymanie prac nad ustawą o podniesieniu wieku emerytalnego do czasu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w tej sprawie. Polacy mają prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie.

Na tej stronie można wysłać Petycję