29 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Bieżąca działalność

  • Ponaglenie w sprawie powołania mediatora.

  • Uzgodnienie Planu Wspólnej Działalności Socjalnej na 2012 r obowiązującego w Grupie Enea.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników