17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wybory do Rady Nadzorczej ENEA SA

Powołanie, o którym dziwnie cicho.

Za stroną ENEASOL

Silna Wspólna Reprezentacja na ciężkie czasy! Wspólnie można więcej.

Nie chcemy komentować braku informacji w ostatnim ENEA News o powołaniu Sławomira
Brzezińskiego do Rady Nadzorczej. Dlaczego tak się stało, każdy może odpowiedzieć sobie sam. Niniejszym wyręczamy pracodawcę i z radością informujemy, że 12 marca 2012 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzupełniono skład Rady Nadzorczej.

Nie da się ukryć, że sam fakt uzupełnienia organu nadzorczego jest sporym sukcesem. Wiemy, że do ostatniej chwili robiono wszystko aby Sławek w Radzie się nie znalazł. W tym miejscu należy przypomnieć, że pierwsze posiedzenie NWZA, które było zaplanowane na 10 listopada ubr. Zarząd ENEA S.A. odwołał. Na trzy dni przed jego odbyciem, nagle Prezes Zarządu przypomniał sobie, że ma ważne spotkanie o charakterze strategicznym. Podczas kolejnego NWZA największy akcjonariusz wstrzymał się od głosu, a takie zachowanie w naszej ocenie również było poprzedzone działaniami jednego człowieka.

W końcu po interwencji Naszej Organizacji Związkowej, a także kolegów z Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej udało się – Sławek został powołany. Nie trudno się domyślić, że robiono wszystko aby powołać go na sam koniec kadencji, tak aby nie poruszył drażliwych tematów, nie zadał problematycznych pytań itd. Bo każdy kto go zna wie, że z tym akurat nasz kolega problemu nie ma.

Wszyscy pamiętamy jakie działania były prowadzone w poprzedniej kampanii wyborczej. Co robiono aby Sławek wyborów nie wygrał. Jak zachowywali się niektórzy Dyrektorzy i Kierownicy. Jawna agitacja na przeciwnika Sławka przez zarządzających Spółką nie przyniosła efektu. Załoga wybrała – wybrała Sławka.

Robiono wszystko żeby nie wprowadzić kogoś komu Związek ufa, na którego stawia. Podejmowano i podejmuje się próby oczerniania jego osoby, dyskredytowania itd. Patrząc na to wszystko należy zadać sobie pytanie. Skoro podjęto aż tyle wysiłku, żeby Sławek wyborów nie wygrał, a następnie nie został powołany – to jak duża jest obawa i lęk Pana Prezesa przed tym, o co Sławek zamierza na posiedzeniach Rady pytać.

Naszego kolegę 12 marca 2012 r. powołano na koniec kadencji. Zapewne Prezes Zarządu liczy, że Sławek kolejnych wyborów nie wygra.

My jesteśmy pewni, że załoga ENEA S.A. wie co robi, że ma swój rozum i wie, a przede wszystkim widzi co się w Spółce dzieje. My jesteśmy pewni, że rozsądek zwycięży.

Sławek Brzeziński – nowo powołany Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. jest naturalnym liderem Wspólnej Reprezentacji Związkowej w wyborach na nową – VIII kadencję. Oprócz niego, na wspólnej liście są także koledzy Tadek Mikłosz i Przemek Łyczyński.