17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Komisji Podzakładowej

28.06 w Rejonie Dystrybucji Szczecin odbyły się obrady KP. Po przyjęciu skorygowanego porządku obrad KP przystąpiła do realizacji programu obrad.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników