17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

30 sierpień 2012 rok – subiektywnie