27 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

30 sierpień 2012 rok – subiektywnie