28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

30 sierpień 2012 rok – subiektywnie