17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok w rozprawie apelacyjnej przeciwko Enea S.A. Apelacja została wniesiona z powództwa pracowników ENEA , dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników