3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Forum Młodych

11 lutego mieliśmy zaszczyt gościć u nas organizujące się FORUM MŁODYCH przy NSZZ Solidarność oraz zaproszonych na forum gości.

 W spotkaniu organizacyjnym wzięli udział młodzi ludzie z naszego Związku z całego kraju, zrzeszeni głównie w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki oraz Metalowców, ale nie tylko.

Było to już trzecie spotkanie mające na celu powołanie przy Związku Zawodowym Solidarność struktury, w której młodzi ludzie będą mieli swój głos i będą słyszalni na najwyższych szczeblach naszej władzy związkowej.

Porządek obrad przewidywał:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników