30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dwa spory zbiorowe w Enea Operator

Spotkanie z mediatorem

Prof. K. Kloc mediator wskazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny wezwał strony do rokowań.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników