22 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Uzgodnienia płacowe w OD i ZOK Szczecin