3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Uzgodnienia płacowe w OD i ZOK Szczecin