17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Nowe rozporządzenie ws. bhp

przy urządzeń energetycznych

 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych określa nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników