28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wiceprezes ENEA Operator prezesem ENEA Trading Sp. z o.o.

Wczoraj, 21 maja dr Przemysław Zaleski złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu ENEA Operator.

 

 

 

 

 

Powodem decyzji
dotychczasowego Wiceprezesa ds.
Handlowych jest powołanie na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki ENEA Trading.
ENEA Trading to jedna z kluczowych spółek
w GK ENEA zajmująca się jedną
z najtrudniejszych linii biznesowych, czyli
obrotem hurtowym energią elektryczną,
zabezpieczeniem energii dla odbiorców
końcowych ENEA SA, zakupami strategicznymi
z punktu widzenia interesu całej Grupy.
Wiceprezes Zaleski był Członkiem Zarządu
ENEA Operator od 2008 roku.