27 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

RAZEM ODBUDUJMY POMORZE ZACHODNIE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 16 CZERWCA WAŁY CHROBREGO

RAZEM ODBUDUJMY POMORZE ZACHODNIE!

Rząd Donalda Tuska po raz kolejny nas zignorował! 26 marca złożyliśmy na ręce wojewody zachodniopomorskiego petycję skierowaną do premiera RP. Domagaliśmy się w niej:

·        opracowania i wdrożenia Specjalnego Rządowego Programu
Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego;

·        rewitalizacji przemysłu stoczniowego

·        realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych z dnia
5 grudnia 2012 r.

·        zachowania podmiotowości Z.Ch. Police i Zespołu Elektrowni Dolna Odra

 

Niestety, premier Donald Tusk i jego rząd jak zwykle w żaden sposób nie ustosunkowali się do podnoszonych przez nas problemów. Brak jakiejkolwiek reakcji z jego strony, jest nie tylko oznaką braku zainteresowania problemami naszego województwa, ale grozi nam nieodwracalnymi skutkami w postaci likwidacji kolejnych zakładów i miejsc pracy i zmusza nas do zdecydowanej reakcji.

 

Nie będziemy się temu biernie przyglądać!

Jesteśmy zdeterminowani, by przekonać ten rząd, do zainteresowania się sytuacją w województwie zachodniopomorskim i podjęcia zdecydowanych działań. Jeśli chcesz wspólnie z nami zawalczyć o przyszłość regionu, o godne życie dla siebie i swoich dzieci, o pracę i chleb dla wszystkich

 

PRZYJDŹ 10 CZERWCA O GODZ. 11 NA PLAC GRUNWALDZKI!

Razem pokażemy, że zależy nam na przyszłości i rozwoju naszego regionu. Nie możemy być bierni. Koniec z apatią i przyzwoleniem na spychanie nas na margines!

 

NIE DAJMY SIĘ ZDMUCHNĄĆ!

10 CZERWCA, WAŁY CHROBREGO, GODZ. 12

SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM „SOLIDARNOŚCI”

PIOTREM DUDĄ I PAWŁEM KUKIZEM

 

Rozpoczynamy wielodniową akcję w obronie Pomorza Zachodniego. Przez 6 dni, 24 godziny na dobę będziemy protestować w miasteczku namiotowym przed Urzędem Wojewódzkim na Wałach Chrobrego. W tym czasie przedstawimy mieszkańcom Szczecina najważniejsze problemy świata pracy i zachodniopomorskiej gospodarki, przeprowadzimy szereg spotkań i dyskusji na temat aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. U nas każdy będzie mógł zabrać głos. Każdego dnia będziemy również przekazywać na ręce wojewody petycję do premiera Donalda Tuska, dotyczącą omawianego tego dnia tematu.

 

Program tematyczny:

10 czerwca – debata na temat sytuacji społeczno-gospodarczej na Pomorzu
Zachodnim   z   mieszkańcami   Szczecina   i   organizacjami   tworzącymi   tzw.
„Platformę oburzonych”;

11 czerwca – dramatyczna sytuacja w energetyce, zagrożenia dla Zespołu
Elektrowni Dolna Odra i Grupy Enea;

12 czerwca – trudna sytuacja w gospodarce morskiej, przyszłość przemysłu
stoczniowego, problemy stoczni  remontowych oraz PŻM i  Port Szczecin –
Świnoujście;

13 czerwca – sytuacja w Regionie Koszalin-Pobrzeże oraz w Poczcie Polskiej;

14 czerwca – problemy w służbie zdrowia, oświacie i w rolnictwie na Pomorzu
Zachodnim.

 

Ponadto w miasteczku protestacyjnym będziecie mogli Państwo uzyskać darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy, skorzystać z usług związkowego biura pośrednictwa pracy, zapoznać się z zagrożeniami niesionymi m.in. przez zmiany w kodeksie pracy czy wprowadzenie pakietu klimatycznego, itd. Zapraszamy również na „folwark zwierzęcy” z żywymi zwierzętami i talerz ciepłej grochówki. Dodatkowo prowadzić będziemy zbiórkę zużytych baterii, a nasi nauczyciele udzielać będą konsultacji uczniom i rodzicom.

 

10-16 CZERWCA- DNI PROTESTU Z „SOLIDARNOŚCIĄ”