29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z Zarządem Enea S.A.