21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Rady SKE

29-30.06 w Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Romana Rutkowskiego i przyjęciu proponowanego programu obrad  Rada SKE rozpoczęła obrady przyjmując na wstępie protokół z ostatnich obrad. Przewodniczący zgodnie z programem obrad przekazał informacje z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Głównymi tematami jakimi zajmowała się SGiE były:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników