25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Enea S.A. o Enea Centrum i CUW

27 listopada w siedzibie Enea S.A .odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Enea S.A. w osobach : Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Pani Justyny Tomczyk, Radca Prawyo – Pan Przemysław Krasadomski, Doradca Zarządu – Pan Bogdan Klepas. Enea Centrum reprezentowały osoby – Prezes Zarządu – Pani Katarzyna Mińkowska, Wice Prezes Zarządu – Pani Ewa Troszczyńskia wraz z zespołem doradców. Stronę Społeczną reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych działających w GK Enea S.A. Tematem spotkania było:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników