21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA S.A. – Prezes URE zatwierdził taryfy

2013-12-17 19:59:00 (PL)-ENERGIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-ENEA SA-PLENEA000013-ENEA ENEA SA – zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy 17.12. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący 36/2013

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spółki zależnej ENEA Operator Sp. z o.o. na 2014 rok. Prezes URE uznał, iż ustalone przez ENEA Operator Sp. z o.o. w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa może wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl. Więcej na: biznes.pap.pl kom espi pif/ .