29 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pracownik – kontra ENEA S.A.

Zakończyła się kolejna rozprawa o odszkodowanie z tytułu utraty praw do części akcji.

Tym razem w Szczecinie.

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników