17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w Enea Operator

Na kolejnym spotkaniu w Enea Operator nie udało się wypełnić zapisów art. 31 ust. 8 Zakładowego Układu Zbiorowego, dotyczących ustalenia budżetów wynagrodzeń.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników