30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Operatorze o budżetach i skierowaniach do sanatorium.

za stroną NSZZ S Gorzów

7.08.2014

Już po raz trzeci strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia budżetów dla komórek organizacyjnych na 2014 r. Strona pracodawcy przedstawiła kolejną wersję budżetów, pomniejszoną o wynagrodzenia Pracowników Operatora, których przeniesiono do Enea Centrum w ramach projektu CUW.

Strona społeczna kolejny raz podkreśliła, że w projekcie budżetu, brak jest dodatkowych środków na indywidualne przeszeregowania związane ze zmianą stanowiska i zwiększeniem zakresu obowiązków. Wiele dyskusji wywołała także sprawa t/z funduszu scentralizowanego w którym znajdują się miedzy innymi środki na: -nadgodziny, wynagrodzenie za wykrycie nielegalnego poboru energii, premię zadaniową. Fundusz ten nie jest ujęty w budżetach, a na jego wydatkowanie strona społeczna nie ma żadnego wpływu. Ostatecznie strona związkowa widząc upór pracodawcy, podpisała budżet, uznając, że jest on i tak lepszy od prowizorium budżetowego. Kierujący komórkami organizacyjnymi będą posiadali niewielkie środki na indywidualne przeszeregowania.

Drugim tematem poruszanym podczas spotkania była sprawa skierowań do Sanatorium Energetyk. Nie wszystkie komórki organizacyjne w Operatorze wykorzystały swoje limity do sanatorium, i w związku z tym powstała rezerwa w postaci 49 skierowań. Podpisano stosowne uzgodnienie rozdysponowujące powstałą rezerwę. Głównym kryterium podziału, było zainteresowanie profilaktyką w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji. ( OD Bydgoszcz-24, OD Gorzów Wlkp.-2, OD Zielona Góra-3,OD Szczecin-19, OD Poznań- 1).