17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Koniec rokowań w ENEOS