29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Koniec rokowań w ENEOS