10 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie ENEA CENTRUM

Ze strony pracodawcy uczestniczyli :
Pani Prezes Katarzyna Minkowska
Pani dyr. Alina Dembińska
Mecenas Wojewódka

Agenda spotkania obejmowała :
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników