17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Rozmowy o polityce płacowej w Enea S.A. w 2015 r.

W odzewie na wystąpienie strony społecznej z dnia 13 01.2015 r w sprawie  rozpoczęcia negocjacji

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników