21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Manifestacja

19.02.2015 roku o godzinie 14/00 przeprowadzimy akcję protestacyjną w Szczecinie  pod bramą Elektrowni Pomorzany.

Akcja ma charakter ogólnokrajowy.

Będziemy tam jednak przedstawiać również nasze regionalne postulaty takie jak :

– przyszłość Zespołu Elektrowni Dolna Odra,

– konsolidacja GK ENEA z GK Tauron

– prywatyzacja PŻB,

– wyprowadzanie z naszego regionu oddziałów Poczty Polskiej i spółek PKP

– postulaty rolników związane z wyprzedażą polskiej ziemi.

Nie może nas tam zabraknąć!!!