1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kolejne rozmowy o konsolidacji z MSP

Za stroną Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność

 

W siedzibie Dialogu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie kontynuowano rozmowy na temat konsolidacji branży energetycznej. W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik i przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum. Strony spotkania omówiły przebieg cykli spotkań jakie miały miejsce w poszczególnych grupach kapitałowych z przedstawicielami Zarządów. Sekretarz Stanu odczytał pisma pracodawców z poszczególnych grup kapitałowych oświadczając uczestnikom spotkania, że został nawiązany dialog ze związkami zawodowymi. Ta informacja spotkała się z falą krytyki ze strony związków zawodowych, żądając powrotu do wcześniejszych ustaleń, jakie zostały poczynione w obecności Prezesów grup kapitałowych. Związki zawodowe poprosiły o przedstawienie projektu MSP w temacie łączenia grup, oraz wskazania obszarów zabezpieczających pracowników w nowym procesie łączenia. W odpowiedzi przedstawiciela MSP stwierdził, że jest to niemożliwe, i proponuje w miesiącu marcu 2015r. cykl spotkań ze związkami zawodowymi, w poszczególnych grupach kapitałowych, w celu przekonywania pracowników do koncepcji powstania dwóch dużych grup kapitałowych. Zdaniem związków zawodowych, jest to kolejna forma dialogu pozorowanego, która nie ma naszej akceptacji. Ochrona miejsc pracy oraz zaprzestanie restrukturyzacji, która ma na celu likwidacji wielu obszarów w energetyce jest naszym podstawowym warunkiem jakie muszą być spełnione przez MSP.

Za przedstawicieli NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski