27 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Interpretacje ZUZP

 

 

 

 

 

 

W Baranowie spotkały się strony ZUZP ENEA (tzn. strona pracodawcy i dwóch organizacji związkowych MZZP i Solidarności).

Spotkanie miało na celu interpretację niektórych spornych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników