22 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie Zarządu Regionu

NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego

Porządek posiedzenia przewidywał:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników