25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pamiętamy

    Piotr Duda powiedział :

„… To, co dzieje się dzisiaj, jest biegunowo przeciwne nauce Jana Pawła II. Jan Paweł II uczył nas, czym dla człowieka i jego człowieczeństwa jest praca, ale im dalej od Jego śmierci, tym mniej z tego pozostaje w naszym życiu społecznym… „