21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Brak porozumienia płacowego w Enea Serwis.

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad polityki płacowej w Enea Serwis w 2015 r. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom sytuacja spółki jest dobra dlatego zarząd złożył propozycję podwyższenia od lipca 2015 r. płacy zasadniczej o 20 zł. oraz wypłatę premii jednorazowej wysokości 30 zł.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników