1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

WZD Zarządu Regionu

17 czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Regionu.

Przybyli zaproszeni goście. Między innymi przybyli : Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, Poseł Artur Szałabawka, Radny Piotr Jania, Prezydent Stargardu Sławomir Pajor, Burmistrz Polic Władysław Diakun, V-ce Przewodniczący KK Bogdan Biś.

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników