27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Enea Pomiary

W dniu 28 czerwca 2016 roku obyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami

Związków Zawodowych w sprawie zmian  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników