1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Operator

Ze strony Zarządu w spotkaniu wzięli udział

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Jakub Kamyk – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych

Ze strony społecznej przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników