25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie Komisji Podzakładowej

Dnia 30 września 2016 po Zebraniu Delegatów odbyło się posiedzenie naszej KP.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników