9 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w ENEA Logistyka

W spotkaniu wzięli udział:

Zarząd Enea Logistyka sp. z o.o.
– Marek Gembiak, Prezes Zarządu
– Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
oraz
– Sławomir Nowak, Z-ca Dyrektor ds. Logistyki

Strona Społeczna:

NSZZ ,,Solidarność”
– Marek Boiński
– Robert Jusis
– Mirosław Hęciak
– Łukasz Imielski
– Paweł Ziółkowski

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
– Janusz Majewski
– Mateusz Jesionka

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników