28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzene KSE NSZZ”Solidarność”

W dniach 19-21 października 2016r. w Koninie odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE). Głównym tematem posiedzenia KSE było przedstawienie zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników