17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Oświetlenie

Negocjacje płacowe w ENEA Oświetlenie zakończone.

Porozumienie podpisane.

 

 

W negocjacjach wzięli udział :

Zarząd w osobach :

Mariusz Kądziołka —  Prezes Zarządu
Adrian Moliński — Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Stronę społeczna reprezentowały następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność

MZZP ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników