17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Informacja z Zarządu Regionu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobków Miejskich, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, instytucji kultury oraz niepedagogiczni pracownicy placówek oświatowych podjęli decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w związku z fiaskiem rozmów, które strona związkowa od kilku miesięcy prowadziła z Miastem.

Pikieta odbędzie się 28 marca o godzinie 14.oo przed Urzędem Miasta na pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Po kilku miesiącach negocjacji Prezydent Miasta podjął samodzielnie decyzję o regulacjach, poniżej jakichkolwiek oczekiwań, co oznaczało zerwanie rozmów. Kolejne próby przystąpienia do nich kończyły się fiaskiem. Ostatecznie przedstawiciele Miasta oznajmili, że nie sa strona do negocjacji. Zapowiedzieli też, że nie ma szans na kontynuowanie negocjacji dotyczących żądań płacowych.

Wywołało to oburzenie wśród pracowników , którzy w przeprowadzonym przez NSZZ”S” referendum strajkowym niemal jednogłośnie opowiedzieli się za akcją protestacyjną.