17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

EO – ostatni akord negocjacji płacowych

 Negocjacje płacowe (ciąg dalszy).

Zarząd ENEA Operator stawił się w składzie :

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Sławomir Mirkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych

Tadeusz Dachowski -Wiceprezes ds. bezpieczeństwa i BHP

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników